Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 10, Caiet 25
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор молдовенеск сателе Петрешть, Спея, Телица, Каинарь, aнк. Яновер М. И., 1947
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor moldovenesc satele Petreşti, Speia, Teliţa, Căinari, anch. Ianover M.I., 1947 (Moldovan folklore for Petrești Speia, Telița, Căinari villages, investigator Ianover M.I., 1947)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), political songs (cântece politice)
Localitatea: Petreşti (Ungheni; R. Moldova), Teliţa (Anenii Noi; R. Moldova), Speia (Anenii Noi; R. Moldova), Căinari (Căuşeni; R. Moldova)

Descrierea conținutului: Lyric songs (9), political song (1). The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Petrești, Telița, Speia, Căinari villages. Creations: 1. Ciobănașul, 2. Dunărea; 3. Iosif Stalin; 4. Iunie, 5. Badele meu, frumos mai ești, 6. Satul nostru, 7. Foaie verde, peleniță, 8. Foaie verde și-o secară, 9. Ș-am zis verde liliac; 10. Cântic recruțesc.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in the summer of 1947 by Ianover M.I. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants, therefore chronological order. .
Datarea materialului: 20 Jul 1947, 2 Aug 1947, 10 Aug 1947
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 9 files. Not typical format (17 cm x 20.5 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Cojocar Zaharii 1-4, Mureșan Dina 5-7, Gâtlan Maria 7-9, Țurcan Constantin 10
Cercetători culegători: Ianover M.I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL010
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL010_NBK004
Data de creare a copiilor principale: 13-Mar-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul