Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 10, Caiet 27
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор молдовенеск сателе Семень, Петрешть, р-н Унгень, aнк. Яновер М. И., 1947
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor moldovenesc satele Semeni Petreşti, r-n Ungheni, anch. Ianover M.I., 1947 / (Moldovan folklore from Semeni, Petrești villages, Ungheni district, investigator Ianover M.I., 1947)
Specii folclorice : nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), New Year wishes (urături şi hăituri), carols (colinde), riddles (ghicitori), rhythmic shouts (strigături), lyric songs (cântece lirice), tales (poveşti), jokes (glume), soldiers' songs (cântece de cătănie), fables (fabule)
Localitatea: Semeni (Ungheni; R. Moldova), Petreşti (Ungheni; R. Moldova)
Raionul: Ungheni
Descrierea conținutului: Nuptial orations, New Year wishes (hăituri), carols, riddles, rhythmic shouts (strigături), lyric songs, tales, jokes, soldiers' songs, fables. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Semeni, Petrești villages, Ungheni district. Creations: 1. Cântic ciobănesc, 2. Cântic recruțesc, 3. Foaie verde și-o sipică, 4. Sus pe vale, prin zăvoi, 5. Plugușorul, 6. Bradul, 7. Conocărie, 8. De-ar fi mândra-n deal la cruce, 9. Strigături, 10. Bătrânețe, 11. Doină, 12. Cântec recruțesc, 13. Pădurarul și mielul, 14. Foaie verde de trifoi, 15. Foaie verde peleniță, 16. Strigătură, 17. Pe-un vârf de munte, 18. Foaie verde de-o sușlea.., 19. Ciobănaș, 20. Strigătură, 21. Pe șoseaua ce pornește, 22. Cântic recruțesc, 23. Cânticul ostașului, 24. Colindă, 25. Strigături, 26. La fântână, 27. Omul când îi năcăjit, 28. Țâganul păcălit, 29. Ghicitori (6), 30. Povestea popei și a arhereului, 31. Cântec de dragoste, 32. Cântic recruțesc.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in the summer of 1947 by Ianover M.I. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants, therefore chronological order.
Datarea materialului: 21 Jul 1947, 22 Jul 1947 24 Jul 1947
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 23 files. Not typical format (17 cm x 20.5 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ciobara Simen 1-5, Casian Ivan 6-7, Semeniuc Vera 8-27, Gheorghiță Nichita 28.
Cercetători culegători: Ianover M.I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL010
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL010_NBK006
Data de creare a copiilor principale: 13-Mar-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul