Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 11, Caiet 32
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Повешть скурте. Фольклор молдавский. oр. Бельць.
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Poveşti scurte. Fol´klor moldavskii (Short tales. Moldovan folklore. Or. Bălţi)
Specii folclorice : short stories (povestiri)
Localitatea: Bălţi (Bălţi; R. Moldova)

Descrierea conținutului: Short tales. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Bălţi town. Creations: 1. Înainte la tot boeru era țigani, 2. Tot la un boier era un țigan, 3. Tot un țigan merge călare. 4. Iară despre un țigan, 5. Da, iară, tot un țigan, 6. Îs a dracului țiganii iștia 7. Da, băiete, îs drăcoși și țiganii, 9. Da de Solomon, așel năzdrăvan, 10. Da mai știu una cu Solomon, 11. Amu eu la Chișcăreni, 12. Mai era o babă și un moșneag
Istoricul custodiei: The archival material in this notebook was gathered in August 1947, by a student of the State University of Chişinău, working as intern for the Institute of Language and Literature. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 9 Aug 1947, 10 Aug 1947
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 19 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Guțu, Gheorghe 1-12.
Cercetători culegători: Mocreac M.F.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL011
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL011_NBK005
Data de creare a copiilor principale: 20-Feb-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul