Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 15, Caiet 67
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор кулес дин р-н Рэспопень,1947
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor cules din r-n Răspopeni,1947 (Folklore gathered in Răspopeni district, 1947)
Specii folclorice : tales (poveşti), lyric songs (cântece lirice)
Localitatea: Răspopeni (Şoldăneşti; R. Moldova)
Raionul: Răspopeni
Descrierea conținutului: Tales, lyric songs. Gathered in Răspopeni district. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Creations: 1-4. Poveste, 5. Cântec
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in august 1947 by folklorist Musteață V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1947
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 19 files. Not typical format (21 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Șchipu Elena
Cercetători culegători: Musteață V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL015
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL015_NBK007
Data de creare a copiilor principale: 22-Mar-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul