Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 16, Caiet 71
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор кулес дин р-н Дубоссарь, c. Гоян, 1947
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor cules din r-n Dubăsari, s. Goian, 1947 (Folklore gathered in Dubăsari district, Goian village, 1947)
Specii folclorice : tales (poveşti), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Goian (Dubăsari; R. Moldova)
Raionul: Dubăsari
Descrierea conținutului: Tales, nuptial orations. Gathered in Goian village, Dubăsari district. The creations are recorded from informant not in the original context of performance. Creations: 1. Conocărie, 2-3. Poveste
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in the summer of 1947 by Evghenii Chirița. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the informant told them to the investigator.
Datarea materialului: 1947
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 12 files. Not typical format (21 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Caluta Ivan
Cercetători culegători: Evghenii Chirița
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL016
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL016_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 22-Mar-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul