Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 16, Caiet 74
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор кулес дин р-н Дубоссарь, c. Гоян, Дойбань,1947
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor cules din r-n Dubăsari, s. Goian, Doibani, 1947 (Folklore gathered in Dubăsari district, Goian, Doibani villages, 1947)
Specii folclorice : tales (poveşti), lyric songs (cântece lirice), sayings (zicători), disenchantments (descântece), riddles (ghicitori)
Localitatea: Goian (Dubăsari; R. Moldova), Doibani (Dubăsari; R. Moldova)
Raionul: Dubăsari
Descrierea conținutului: Tales, lyric songs, sayings, disenchantments, riddles. Gathered in Goian, Doibani villages, Dubăsari district. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Creations: 1,4,9,13. Poveste. 2,6. Cântec, 3,5,7. Zicători, 8,11. Ghicitori, 10,12. Descântec
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in the summer of 1947 by Evghenii Chirița. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the informants told them to the investigator.
Datarea materialului: 1947
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 17 files. Not typical format (21 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Not inscribed.
Cercetători culegători: Evghenii Chirița
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL016
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL016_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 22-Mar-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul