Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis 3, Volum 18, Caiet 91
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор кулес дин сатул Делакеу ши Погорень районул Булбоака 1947
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor cules din satul Delacheu şi Pogoreni, raionul Bulboaca 1947 (Folklore gathered from Delacheu and Pogoreni villages, Bulboaca district, 1947)
Specii folclorice : tales (poveşti), carols (colinde), lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri)
Localitatea: Delacău (Anenii Noi; R. Moldova), Puhăceni (Anenii Noi; R. Moldova)
Raionul: Bulboaca
Descrierea conținutului: Tales, carols, lyric songs, New Year wishes( Plow). The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Delacheu and Pogoreni villages, Bulboaca district. Creations: 1. Poveste. Feciorul vânătroului, 2. Poveste. Fata fără de noroc, 3. Colindă. Moș Crăciun, 4. Colindă. Anul Nou, 5. Plugușorul, 6. Cântic, 7. Cântic de dor, 8. În ziua de Paști, 9. Cântec, 10. Cântecul cucului, 11. Cântic. Revedere, 12. Dormi odorule iubit, 13. Cântic. Dragostea mamei, 14-15. Cântic, 16. Cântic. Aiși zace un erou, 17. Poveste.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in the summer of 1947 by Sorbul V.S. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1947
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 11 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ionașcu Vasilisa 1-4, Badașcu Maria 5-10, Șuchitu Dmitrii 11-17.
Cercetători culegători: Sorbul V.S.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL018
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL018_NBK012
Data de creare a copiilor principale: 13-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul