Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 20, Caiet 104
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ петрекутэ ын анул 1947 сателе Гилэуза, Тэтэрэшть, кулес Белистов
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică petrecută în anul 1947, satele Ghilăuza, Tătărăşti cules Belistov (The folkloric expedition that took place in the year 1947, in Ghilăuza, Tătărăşti villages, gathered by Belistov)
Specii folclorice : tales (poveşti), lyric songs (cântece lirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), riddles (ghicitori), short stories (povestiri), sayings (zicători)
Localitatea: Ghelăuza (Străşeni; R. Moldova), Tătăreşti (Străşeni; R. Moldova), Oneşti (Străşeni; R. Moldova), Ţigăneşti (Străşeni; R. Moldova)
Raionul: Strășeni
Descrierea conținutului: Tales, lyric songs, nuptial orations, wedding farewells, riddles, short stories, sayings. Part are recorded from informants in the original context of performance, part are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Ghilăuza, Tătărăşti, Oneşti, Ţigăneşti villages, Străşeni district. Creations:1. Conocărie, 2. Iertăciune, 4. Broasca fermecată, 5. Popa şi moldoveanul hâtru, 6. Iertăciune, 7. Proverbe, 8. Ghicitori, 9. Proverbe, 10. Ghicitori, 11. Guzganul de casă şi guzganul de oraş, 12. Cântecul miresei, 13. La pocloane, 14. Proverbe, 15. Conocărie, 16-17. Proverbe. 18. Zicători, 19 Ghicitori.20. Cântic.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1947 by Belistov. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: Aug 1947
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 27 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Donoară Niculai 1-2,4-5, Ţârdea Mihail 3, Mistreş Ion 6-12, Grădinaru vasile 13, Grop work in Oneşti village 14-20.
Cercetători culegători: Belistov
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL020
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL020_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 11-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul