Manuscrise | Folclorul moldovenesc adunat de catedra de limbė shi literaturė dela Institutul Ynvėtsėtoresc din Beltsy sub konducerea lui Shchiuca Maria (Moldovan folklore gathered by department of Language and Literature of Bălți Teaching Institut lead by Shchiuca Maria)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 22, Caiet 119
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклорул молдовенеск адунат де катедра де лимбэ ши литературэ молдовенеаскэ дела Институтул ынвэцэторесk дин Бэлць суб кондучереа луй Щука Мария
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclorul moldovenesc adunat de catedra de limbė shi literaturė dela Institutul Ynvėtsėtoresc din Beltsy sub konducerea lui Shchiuca Maria (Moldovan folklore gathered by department of Language and Literature of Bălți Teaching Institut lead by Shchiuca Maria)
Specii folclorice : patriotic songs (cântece patriotice), soldiers' songs (cântece de cătănie), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Mateuţi (Rezina; R. Moldova), Coşuleni (Noua Suliţă; r. Cernăuţi; Ucraina), Petreşti (Ungheni; R. Moldova), Hăsnăşeni (Drochia; R. Moldova), Slobozia-Recea (Râşcani; R. Moldova), Floreşti (Floreşti; R. Moldova), Copăceni (Sângerei; R. Moldova), Bălţi (Bălţi; R. Moldova)
Raionul: Orhei, Hotin, Ungheni, Bălți, Soroca
Descrierea conținutului: Patriotic songs, soldiers' songs, nuptial orations. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Meteeuți Village, Orhei district, Coșuleni village, Hotin district, Petreşti village, Ungheni district, Hăsnășeni village, Bălți district, Slobozia Recea, Bălți district, Florești village, Soroca district, Bălți town, Casăceni village, Bălți district. Creations:1, Cântec, 2. Cântec soldățesc, 3. Măi germane, 4. Cântecul ciobanașului, 4-7. Cântec de război, 8. dorul, 9. foaie verde, 10. Cântecul unei mame, 11-12. Orație de nuntă
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in august 1947 by Ionițoi Mihail, Caristova M., Băbuleac I., Roșca Anastasia, Moldovan M., Shchiuca Maria. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: Aug 1947
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 9 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Țurcan Gh.1, Țăruș Andrei 2-3, Cojocari Zaharia 3, Cebotari Gh. 4, Burduh Toma 5, Cojocaru Maria 6, Moldovan I 7-8,Caras Vera 9, 11, Moldovan I. 10, Ceoban I, 11, ionițoi I.
Cercetători culegători: Ionițoi Mihail, Caristova M., Băbuleac I., Roșca Anastasia, Moldovan M. Shchiuca Maria
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL022
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL022_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 10-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul