Manuscrise | Materiale folclorice culese de stud. Universităţii de Stat din Chişinău Mihailov Dimitr, 1947 (Folkloric materials gathered by the stud. of the University of Chișinău, Mikhailov Dimitr, 1947)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 24, Caiet 139
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале фолклориче кулесе де студ. Университэций де Стат дин Кишинэу, Михайлов Димитр 1947
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale folclorice culese de stud. Universităţii de Stat din Chişinău Mihailov Dimitr, 1947 (Folkloric materials gathered by the stud. of the University of Chișinău, Mikhailov Dimitr, 1947)
Specii folclorice : New Year wishes (urături şi hăituri), tales (poveşti), short stories (povestiri), lyric songs (cântece lirice)
Localitatea: Tighiceanca/Leova (Leova; R. Moldova)
Raionul: Leova
Descrierea conținutului: New Year wishes, tales, short stories, lyric songs. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Tighiceanca kolkhoz, Leova district. Creations: 1. Urătură, 2-4. Cântec, 5. Poveste țâgănescă.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in august 1947 by Mihailov Dimitr. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: Aug 1947
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 5 files. Not typical format (17 cm x 20 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Cojocari Toader 1-4, Gârnu Irina 5.
Cercetători culegători: Mihailov Dimitr
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL024
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL024_NBK010
Data de creare a copiilor principale: 12-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul