Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 24, Caiet 140
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале фолклориче кулесе де Михайлов Димитр 1947
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale folclorice culese de Mihailov Dimitr,1947 (Folkloric materials gathered by Mikhailov Dimitr, 1947)
Specii folclorice : tales (poveşti)
Localitatea: Mălăeşti (Grigoriopol; R. Moldova)
Raionul: Tiraspol
Descrierea conținutului: Tales. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Mălăiești village, Tiraspol district. Creations: 1. Poveste.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in august 1947 by Mihailov Dimitr. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection..
Ordinea: One creation
Datarea materialului: Aug 1947
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 9 files. Not typical format (17 cm x 20 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Potrâmba Ion 1,
Cercetători culegători: Mihailov Dimitr
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL024
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL024_NBK011
Data de creare a copiilor principale: 12-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul