Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 24, Caiet 141
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале фолклориче кулесе де Михайлов Димитр 1947
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale folclorice kulese de Mikhaǐlov Dimitr, 1947 (Folkloric materials gathered by the Mihailov Dimitr, 1947)
Specii folclorice : tales (poveşti), short stories (povestiri), New Year wishes (urături şi hăituri)
Localitatea: Mălăeşti (Grigoriopol; R. Moldova)
Raionul: Tiraspol
Descrierea conținutului: Tales, short stories,New Year wishes (Plow) . The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Mălăiești village, Tiraspoli district. Creations: 1. Continuare Poveste caiet 140.2-5. Poveste țigănească, 6. Plugu, 7.Povestire.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in august 1947 by Mihailov Dimitr. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: One creation
Datarea materialului: Aug 1947
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 12 files. Not typical format (17 cm x 20 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Potrâmba Ion 1,Speian Ecaterina 2-7
Cercetători culegători: Mihailov Dimitr
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL024
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL024_NBK012
Data de creare a copiilor principale: 12-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul