Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 31, Caiet 11
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор кулес де Перетяшкова З., елев класа а 7 Б, орашул Сорока
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor cules de Petreașcova Z. , elev klasa a 7 B, orashul Soroca (folklore gathered by Petreașcova Z., pupil 7 B, Soroca town)
Specii folclorice : New Year wishes (urături şi hăituri), rhythmic shouts (strigături), sayings (zicători), tales (poveşti), stories (snoave), riddles (ghicitori), proverbs (proverbe), lyric songs (cântece lirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Pârliţa (Soroca; R. Moldova)
Raionul: Soroca
Descrierea conținutului: New Year wishes, rhythmic shouts, sayings, tales, stories, riddles, proverbs, lyric songs, nuptial orations. Gathered in Pârlița village, Soroca district. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Creations:1.Hăitură, 2. Urătură, 3. Zicători, 4.Proverb, 5. Strigături. 6.Strigături, 7. Zicători, 8.Ghicitori.,9. Cântic, 10. Poveste, 11. Urătură, 12. Cântic, 13. Colindă, 14. Hăitură, 15. Povestea prostului, 16. Povestea tâlharului, 17. Urătură, 18. Proverbe, 19. Zicători, 20. Ghicitori, 21. Povestire inversată, 22. Cântec, 23. Popa Gavriluță, 24. Urătură la nunta țărănească
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1948 by pupil Petreașcova Z. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the pupil met the informants.
Datarea materialului: 1948
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 14 files. Not typical format (21 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Toaderi Pădureanu 1-12, Cipovenco Filip 13-19, Bujor Ana 20-24.
Cercetători culegători: Petreașcova Z.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL031
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL031_NBK011
Data de creare a copiilor principale: 10-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul