Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 32, Caiet 211
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Кынтече ши дойне, c. Улиу
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Kyntece shi doǐne, s.Uliu (Lyric songs gathered in Uliu village)
Specii folclorice : soldiers' songs (cântece de cătănie)
Localitatea: Ulmu (Ialoveni; R. Moldova)
Raionul: Ialoveni
Descrierea conținutului: Soldiers's song. The creations are recorded from informants not in the original context of performance.The context of performance and the additional instruments are stated by the informants for some of the folkloric creations. Gathered in Uliu village.1-3. Cântece, 4-20. Doine
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1949 by Vâlcu. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1949
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 11 files. Not typical format (21 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Plămădeală Agripina 1-3, Țăruș Vera 4, Ovanesov Mihail 5-9, Fusu Liuba 10-18, Vâlcu Gheorghe19-20.
Cercetători culegători: Vâlcu
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL032
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL032_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 10-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul