Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 33, Caiet 216
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале фолклориче кулесе де студ. институтулуй де Стат дин Кишинэу Ипатий М.
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale folklorice kulese de stud. Institutuluǐ de stat Ipatiǐ M. (Folkloric materials gathered by the students of University of Chișinâu, Ipatii M.)
Specii folclorice : nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), rhythmic shouts (strigături), New Year wishes (urături şi hăituri), customs (obiceiuri etnografice), lyric songs (cântece lirice), proverbs (proverbe), sayings (zicători), riddles (ghicitori), carols (colinde), stories (snoave)
Localitatea: Isacova (Orhei; R. Moldova), Neculăieuca/Nicolaevca (Orhei; R. Moldova), Jora de Sus (Orhei; R. Moldova), Jora de Mijloc (Orhei; R. Moldova), Jora de Jos (Orhei; R. Moldova)
Raionul: Orhei, Susleni
Descrierea conținutului: Wedding farewells, nuptial orations, rhythmic shouts, New Year wishes , description of various customs, lyric songs, proverbs, sayings, riddles, carols, stories. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Isacova, Nicolaevca village Orhei district, Jora-de-Sus, Jora-de-Mijloc, Jor-de-Jos villages Susleni district. Creations: 1. Cântic, 2, 116, 135. Colindă, 3. Ghcitori, 4-18. Cântec, 19. Ghicitori (8), 20. Cântic, 21. Ghicitori, 22. Strigături, 23-38. Cântic, 39. Ghicitori, 40-48. Cântic, 49. Ghicitori, 49-54. Cântec; 55, 98, 99, 100, 123, 124, 126, 143. Conocărie, 56.Iertăciune, 57-63. Cântec; 64, 114,141, 145,156,158. Ghicitori, 65. Cântec; 66, 78, 80, 103, 120,150, 155, 161. Strigătur; 67 -69. Povestiri istorice, 70-77. Cântec; 78,80 Strigături; 79,81-97, 101, 104-113, 117, 119, 121-122, 125, 128-131, 133, 136-140, 142, 146-149, 152 Cântec; 115,118, 127, 134, Hăitură; 51, 153, 154. Doină;132, 151, 159, 160, 162. Poverbe;157, Zicători (24).
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1949 by Ipatii M. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1949
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 106 files. Not typical format (21 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Isacova, Nicolaevca village Orhei district, Jora-de-Sus, Jora-de-Mijloc, Jor-de-Jos villages Susleni district.
Cercetători culegători: Ipatii M.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL033
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL033_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 24-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul