Manuscrise | Folclor moldovenesc cules de stud. Universitetsii de Stat din Kishineu Bukovskaia E. din s. Olishcan’ (Moldovan folklore gathered by the sudent of University of Chișinău, Bugovscaia E. from Olișcani village )
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 35, Caiet 220
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор молдовенеск кулес де студ. Университэций де Стат дин Кишинэу, Буковская Е с. Олишкань
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor moldovenesc cules de stud. Universitetsii de Stat din Kishineu Bukovskaia E. din s. Olishcan' (Moldovan folklore gathered by the sudent of University of Chișinău, Bugovscaia E. from Olișcani village )
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), soldiers' songs (cântece de cătănie), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), tales (poveşti), riddles (ghicitori),disenchantments (descântece),dirges (bocete), rhythmic shouts (strigături), New Year wishes (urături şi hăituri)
Localitatea: Olişcani (Şoldăneşti; R. Moldova)
Raionul: Şoldăneşti
Descrierea conținutului: Lyric songs, soldiers' songs, nuptial orations, tales, riddles,disenchantments,dirges, rhythmic shouts, New Year wishes. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Olișcani village . Creations: 1.Cântec de legat mireasa, 2. Bocet, 3-4., 18, Cântec, 5-6. Cântece de recrutare, 7. Bocet, 8., 17, 19, Strigături, 9, 12-15. Descântece, 11.Ghicitori, 16., 22. Hăitură, 20, 23. Poveste, 21. Colindă
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in august 1949 by Bugovscaia E. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1949
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 21 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Drumea Ecateerina 1-12, Grețco Maria, 13-14, Vrabie Ion 15-16, Zgardan Ivan 17-22, Cebotaru Ivan 23.
Cercetători culegători: Bugovscaia E.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL035
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL035_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 24-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul