Manuscrise | Folclor moldovenesc cules de stud. Universitetsii de Stat din Kishineu Bukovskaia E. din s. Olishcan’ (Moldovan folklore gathered by the sudent of University of Chișinău, Bugovscaia E. from Olișcani village)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 35, Caiet 223
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор молдовенеск кулес де студ. Университэций де Стат дин Кишинэу, Буковская Е с. Олишкань
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor moldovenesc cules de stud. Universitetsii de Stat din Kishineu Bukovskaia E. din s. Olishcan' (Moldovan folklore gathered by the sudent of University of Chișinău, Bugovscaia E. from Olișcani village)
Specii folclorice : tales (poveşti), anecdotes (anecdote), customs (obiceiuri etnografice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Olişcani (Şoldăneşti; R. Moldova)
Raionul: Şoldăneşti
Descrierea conținutului: Tales, anecdotes, description of customs, nuptial orations. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Olișcani village. Creations:1-6. Poveste, 7-11. Anecdote, 12. Conocărie.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in august 1950 by Bugovscaia E. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1950
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 8 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ețcu Ana 1-2, Darii Ecaterina 3-6, Odobescu Lucia 7-11, Cazacu Ivan 12.
Cercetători culegători: Bugovscaia E.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL035
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL035_NBK004
Data de creare a copiilor principale: 24-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul