Manuscrise | Folclor moldovenesc cules de stud. Universitetsii de Stat din Kishineu Maslinikov I. din s. Bogumen’ (Moldovan folklore gathered by the sudent of University of Chișinău, Maslinicov I. from Buciumeni village)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 35, Caiet 225
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор молдовенеск кулес де студ. Университэций де Стат дин Кишинэу, Маслиников И. с. Богумень
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor moldovenesc cules de stud. Universitetsii de Stat din Kishineu Maslinikov I. din s. Bogumen' (Moldovan folklore gathered by the sudent of University of Chișinău, Maslinicov I. from Buciumeni village)
Specii folclorice : tales (poveşti), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), soldiers' songs (cântece de cătănie)
Localitatea: Buciumeni (Ungheni; R. Moldova)
Raionul: Sculeni
Descrierea conținutului: Tales, nuptial orations, soldiers' songs. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Buciumeni village, Sculeni district. Creations:1. Conocărie, 2. Cântec soldățesc, 3-6. Poveste,
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in august 1950 by Maslinicov I. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1950
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 21 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Barbarii Ion 1, Jitariuc Profir 2-3, Chiorăscu Iacov 4, Cojocaru Toader 5-6.
Cercetători culegători: Maslinicov I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL035
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL035_NBK006
Data de creare a copiilor principale: 24-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul