Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 42, Caiet 276
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале фолклориче кулесе де студ. Пединститутулуй дин Кишинэу Додицэ Г., р-н Рышкань с Михайлeнь, Окю- Алб 1951
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale folklorice kulese de stud Pedinstitutului din Kishineu Doditsa G., r-n Ryshkan', s. Mihaǐlen', Okiu-Alb,1951 ( Folkloric materials gathered by the students of Pedagogic Institut of Chișinău Dodiță G., Râșcani district, Mihaileni, Ochiu-Alb villages 1951)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), tales (poveşti), rhythmic shouts (strigături), riddles (ghicitori)
Localitatea: Mihăileni (Râşcani; R. Moldova), Ochiul-Alb (Drochia; R. Moldova)
Raionul: Râșcani
Descrierea conținutului: Lyric songs, nuptial orations, tales, rhythmic shouts riddles. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Gathered in Râșcani district, Mihaileni, Ochiu-Alb villages. Creations: 1-7, 10-19, 23-34, 37-51. Cântic,8. Ghicitori, 9. Strigătură, 20-22. Poveste, 35. Conocărie,
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in august 1951 by Dodiță G. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1951
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 91 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Vizătiu E. 1-2,8-11,23-34, Grumța Alexandra 3, Tomuz Vera 4-7, Petru Pai 12-19,21, Turculeț Leonti 20,22 , 35. Testemițanu Vasile,35, Colesnic Irina 38-51.
Cercetători culegători: Dodiță G.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL042
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL042_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 22-Mar-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul