Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 49, Caiet 309
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материал фолклорик кулес дин р-н Резина, 1952
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Material folcloric cules din r-n Rezina, 1952. (Folkloric materials gathered from Rezina district, 1952)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), tales (poveşti), legends (legende), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Alcedar (Rezina; R. Moldova)
Raionul: Rezina
Descrierea conținutului: Lyric songs, tales, legends, wedding farewells, nuptial orations. Gathered in Aldagar village, Rezina district. The creations are recorded from informants not in the original context of performance.The context of performance and the additional instruments are stated by the informants for some of the folkloric creations. Creations:1. 1-2. Poveste, 3. Legendă, 4. Poreclă, 5-11. Cântec, 12.Iertăciune, 13. Conocărie.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1952 by Curti Tatiana. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1952
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 29 files. Not typical format (21 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Miler Luca 1-2, Taban Vasilisa 3-4, Serban Maria 5-13
Cercetători culegători: Curti Tatiana
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL049
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL049_NBK005
Data de creare a copiilor principale: 28-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul