Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 50, Caiet 311
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материал фолклорик кулес дин р-н Котюжень, 1952
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Material folcloric cules din r-n Kotiujen', 1952. (Folkloric materials gathered from Cotiujeni district, 1952)
Specii folclorice : tales (poveşti), carols (colinde), lyric songs (cântece lirice), riddles (ghicitori)
Localitatea: Pohoarna (Şoldăneşti; R. Moldova, Răspopeni (Şoldăneşti; R. Moldova), Chipeşca (Şoldăneşti; R. Moldova)
Raionul: Cotiujeni
Descrierea conținutului: Tales, carols, lyric songs, riddles. Gathered in Pohorna, Răspopeni, Chipeșca villages, Cotiujeni district. The creations are recorded from informants not in the original context of performance.The context of performance and the additional instruments are stated by the informants for some of the folkloric creations. Creations:1. Poveste, 2. Colindă, 3-11. Cântec, 12. Ghicitori, 14-15. Poveste, 16. Cântec
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1952 by Slusari Ecaterina. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1952
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 12 files. Not typical format (21 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Suvac Vasilii 1-5, Răilean Aristița 6-12, Lisnic Dumitru 13-16.
Cercetători culegători: Slusari Ecaterina
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL050
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL050_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 28-Apr-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul