Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 55, Caiet 351
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материал фолклорик кулес дин р-н Единец 1953
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Material folcloric cules din , r-n Edinets, 1953. (Folkloric materials gathered from Edineț district, 1953)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice)
Localitatea: Edineţ (Edineţ; R. Moldova)
Raionul: Edineț
Descrierea conținutului: Lyric songs. Gathered in Edineț district. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. The context of performance and the additional instruments are stated by the informants for some of the folkloric creations. Creations:1-4. Cântec
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1953 by Lâsâi Elena. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1953
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 4 files. Not typical format (21 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Crăciun Vera
Cercetători culegători: Lâsâi Elena
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL055
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL055_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 6-Aug-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul