Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 56, Caiet 360
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материал фолклорик кулес де студентул Табунщик В., 1953
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Material folcloric cules din studentul Tabunshchik V. 1953. (Folkloric materials gathered from Tabunșcic V. 1953)
Specii folclorice : tales (poveşti), lyric songs (cântece lirice), political songs (cântece politice), sayings (zicători), disenchantments (descântece), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), New Year wishes (urături şi hăituri), rhythmic shouts (strigături), stories (snoave), mathematical problems (probleme matematice), letters (scrisori)
Localitatea: Tuzara (Călăraşi; R. Moldova), Horodişte (Călăraşi; R. Moldova), Bahmut (Călăraşi; R. Moldova), Căbăieşti (Călăraşi; R. Moldova)
Raionul: Călărași
Descrierea conținutului: Tales, lyric songs, political songs, sayings, disenchantments,nuptial orations, New Year wishes, rhythmic shouts, stories, problems, lettres. Gathered in Tuzara, Horodiște, Bahmut, Căbăiești village, Călărași district. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. The context of performance and the additional instruments are stated by the informants for some of the folkloric creations. Creations:1, 17, 22, 29, 66, 68, Zicători, 2, 5, 7, 12, Poveste, 3, 4, 13, Descântec, 8, 31. Poclon, 10. Hăitură, 11. Strigături, 14-16, 18, 23-28, 32-53,65, 70-76. Cântic, 19, 30. Povestire, 20. Scrisoare (rus.), 21. Cântece politice (rus), 67. Peneș, 69. Problemă
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1953 by student Tabunșcic V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the student met the informants.
Datarea materialului: 1953
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 61 files. Not typical format (21 cm x 17 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Șchiopu Vasile, Harea Lisaveta, Cășer Profir, Ceban Maria, Cojucari Vasile
Cercetători culegători: Tabunșcic V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL056
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL056_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 5-May-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul