Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 68, Caiet 455
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материал фолклорик кулес дин сателе Гыждиень ши Ворошилоб, районул Глодень
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Material folcloric cules din satele Hâjdieni şi Voroşilor, raionul Glodeni (Folkloric material gathered from Hâjdieni and Voroşilov villages, Glodeni district)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), tales (poveşti), New Year wishes (urături şi hăituri), riddles (ghicitori), dirges (bocete), disenchantments (descântece)
Localitatea: Hâjdieni (Glodeni; R. Moldova), Duşmani (Glodeni; R. Moldova)
Raionul: Glodeni
Descrierea conținutului: Lyric songs, nuptial orations, tales, New Year wishes, riddles, dirges, disenchantments. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Hâjdieni, Voroșilov villages, Glodeni district. Creations: 1-2, 10-12, 24. Poveste, 3. Conocărie, 4, 7, 16, 18-23. Cântic, 8, 13. Urătură, 9. Ghicitori, 14. Bocet, 14. Cântecul miresei, 17. Descântec
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1955 by Burdea Z. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1955
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 81 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Arcadie Zaharia, Stelea Mihail, Pogor Zinaida, Iepure Petru, Ceorchină Ecaterina, Condrațchi Evghenia
Cercetători culegători: Burdea Z.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL068
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL068_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 22-Mar-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul