Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 69, Caiet 460
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материал фолклорик кулес дин сатул Похоана, районул Котюжень
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Material folcloric cules din satul Pohoana, raionul Cotiujeni (Folkloric material gathered from Pohoana village, Cotiujeni district)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), tales (poveşti), disenchantments (descântece)
Localitatea: Pohoarna (Şoldăneşti; R. Moldova)
Raionul: Cotiujeni
Descrierea conținutului: Lyric songs, nuptial orations, tales, disenchantments. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Pohoana village, Cotiujeni district. Creations:1. Conocărie, 2. Bradul, 4-8,24. Descântec, 9, 17. Cântece, 18-23, 25-34. Poveste.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1955 by Dorogan T. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1955
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 54 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Graur Pelagheia
Cercetători culegători: Dorogan T.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL069
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL069_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 23-Mar-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul