Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 70, Caiet 470
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материале фолклориче кулесе дин сателе Будэй, Степ-Сочь, Машкауць, Жоврень, Чишмя, Бравичень, Трибужень
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materiale folclorice culese din satele Budăi, Step-Soci, Măşcăuţi, Jovreni, Cişmea, Brăviceni, Trebujeni
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), riddles (ghicitori).
Localitatea: Jevreni (Criuleni; R. Moldova), Cişmea (Orhei; R. Moldova), Brăviceni (Orhei; R. Moldova), Trebujeni (Orhei; R. Moldova)
Raionul: Orhei
Descrierea conținutului: Lyric songs, riddles. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Gathered in Jevreni, Cișmea, Brăviceni, Trebujeni villages, Orhei district. Creations: 1-11,13-30, 32-62. Cântec, 12, 31. Ghicitori
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1955 by M. Savina. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1955
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 35 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Strișca E., Sârbu V., Panfil E., Crețu Gh.
Cercetători culegători: M. Savina
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL070
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL070_NBK006
Data de creare a copiilor principale: 23-Mar-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul