Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 78, Caiet 509
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Ехпедиция фолклористикэ дин анул 1956]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Expediţia folcloristică din anul 1956]
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), tales (poveşti), historical stories (povestiri istorice), folk medicine (medicină populară), short stories (povestiri), customs (obiceiuri etnografice), riddles (ghicitori), anecdotes (anecdote), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), New Year wishes (urături şi hăituri), disenchantments (descântece)
Localitatea: Hâjdieni (Glodeni; R. Moldova)
Raionul: Glodeni
Descrierea conținutului: Lyric songs, tales, histories, popular medicine, short stories, customs, riddles, anecdotes, nuptial orations, New Year wishes, disenchantments. Gathered in Hâjdieni village, Glodeni district. Creations: 1-2, 6-10, 14, 22, 24, 29-32. Poveste, 3,5, 16. Descânteec, 4, 15. Ghcitoare, 7. Pătăranie, 11-13, 17, 26-27. Cântec, 18. Istoria satului Hâjdieni, 19. Obiceiuri, 20. Mediciana popualră, 21. Istoria satului Petrunia, 23. Anecdotă, 25. Istoria satului Butești, 28. Snoavă
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1956 by Burdea Z. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1956
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 47 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Burdea Feodosia, Olaru P., Zănoagă V., Lupașco M.
Cercetători culegători: Burdea Z.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL078
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL078_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 8-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul