Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 82, Caiet 1
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор молдовенеск кулес дин с. Кобылня, р-н Котюжень , 1957
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor moldovenesc cules din s. Kobylnea, r-n Kotiujen'', 1958. (Moldovan folklore gathered in Cobâlnea village, Cotiujeni district, 1957 )
Specii folclorice : tales (poveşti), lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), carols (colinde), customs (obiceiuri etnografice)
Localitatea: Cobâlea (Şoldăneşti; R. Moldova)
Raionul: Cotiujeni
Descrierea conținutului: Tales, lyric songs, New Year wishes, nuptial orations, carrols, customs. Gathered in Cobâlea village, Cotiujeni district. The creations are recorded from informants not in the original context of performance. Creations: 1. Istoria satului, 2. Meteorologie și arheologie populară, 3-4. Poveste, 5. Hăitură, 6. Colindă, 7-22, 24-28. Cântec, 23. Conocărie
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1957 by Cibotaru Arhip. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1957
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 53 files. Not typical format (20 cm x 29.5 cm), closely similar to A4.
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ciobanu Terenti,
Cercetători culegători: Cibotaru Arhip
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL082
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL082_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 12-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul