Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 89, Caiet 544
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Кынтече ши повешть кулесе де Швец М. С. (анул 1957)
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Cântece și povești culese de Șveț M. S. (anul 1957) (Songs and stories collected by Sveţ M. S., 1957 year)
Specii folclorice : tales (poveşti), lyric songs (cântece lirice)
Localitatea: Vălcineţ (Călăraşi; R. Moldova), Ghilboaca (Călăraşi; R. Moldova), Seliştea-Nouă (Călăraşi; R. Moldova), Tuzara (Călăraşi; R. Moldova)
Raionul: Călărași
Descrierea conținutului: Tales, lyric songs. Gathered in Ghilboaca, Seliștea-Nouă, Tuzara villages, Călărași district. Creations: 1-13. Cântec, 14-18. Poveste
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1957 by Șveț M. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection..
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1957
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 24 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Stănescu Zinaida, Smoleanschi T., Maidan Maria, Smoleanschi Pelagheia
Cercetători culegători: Șveț M.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL089
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL089_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 5-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul