Manuscrise | Folclor moldovenesc cules de st. Florea M. în anul 1958 din r-nele Tiraspol și Olănești (Moldovan folklore gathered by student Florea M. in 1958 from Tiraspol and Olănești districts)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 102, Caiet 701
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор молдовенеск кулес де ст. Флоря М. ын анул 1958 дин р-неле Тираспол ши Олэнешть
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor moldovenesc cules de st. Florea M. în anul 1958 din r-nele Tiraspol și Olănești (Moldovan folklore gathered by student Florea M. in 1958 from Tiraspol and Olănești districts)
Specii folclorice : tales (poveşti), proverbs (proverbe)
Localitatea: Olăneşti (Ştefan Vodă; R. Moldova)
Raionul: Tiraspol
Descrierea conținutului: Tales, proverbs. Gathered in Olăneşti village, Tiraspol district. Creations: Poveste: 1-6,8, Proverbe. 7
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1958 by Florea M. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1958
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 48 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Florea A.
Cercetători culegători: Florea M.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL102
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL102_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 4-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul