Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 103, Caiet 704
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин анул 1959 луна аугуст
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din anul 1959 luna august (Folkloric expedition of August 1959)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), rhythmic shouts (strigături), lyric memories (amintiri; memorii lirice)
Localitatea: Zberoaia (Nisporeni; R. Moldova)
Raionul: Nisporeni
Descrierea conținutului: Lyric songs, rhythmic shouts, lyric memories. Gathered in Zberoaia village, Nisporeni district. Creations: Cântec: 1-78, Strigătură: 79, Amintiri: 80
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1959 by Tipa V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1957-1959
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 91 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Jalbă F., Bălău M., Rusu A., Lungu V., Chetraru Z., Axenti M, Codrean Ş.
Cercetători culegători: Tipa V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL103
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL103_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 27-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul