Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 104, Caiet 706
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Креацие нороникэ оралэ молдовенеаскэ, кулясэ ын а. 1957 ши 1958 де кэтре Бэешу Николай Мих., студент ал Институтулуй Педагожик дин Кишинэу Ион Крянгэ
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Creație norodnică orală moldovenească, culeasă în a. 1957 și 1958 de către Băieșu Nikolai Mih., student al Institutului Pedagogic din Chișinău Ion Creangă (Moldovan oral folkloric creations gathered in 1957 and 1958 by Băieșu Nicolaie Mih., student of Ion Creangă Pedagogical Institute)
Specii folclorice : legends (legende), short stories (povestiri), customs (obiceiuri etnografice), tales (poveşti)
Localitatea: Caracuşenii Vechi (Briceni; R. Moldova), Drepcăuţi (Briceni; R. Moldova)
Raionul: Lipcani
Descrierea conținutului: Legends, short stories, customs, tales. Gathered in Caracuşenii-Vechi, Drepcăuţi villages, Lipcani district. Creations: Legendă: 1-28, 31-36, Povestire: 25, 38, Obicei: 26-27, Poveste: 30, 37, 39-49.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1957-1958 by Băieşu N. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1957-1958
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 92 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Pleşca I., Ţurcanu M., Vâşcu G., Răileanu N., Axenciuc I. Stan D.
Cercetători culegători: Băieşu N.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL104
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL104_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 27-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul