Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 108, Caiet 723
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор дин с. Телешеу, Безин ш. А., районул Орхей, кулег. Палий В. А., 1958 a.
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor din s. Telesheu, Bezin sh. a., raĭonul Orhei, culeg. Pali' V. A., 1958 a. (Folklore from Teleșeu, Bezin and other villages, Orhei district, collector Palii V. A., 1958 year)
Specii folclorice : short stories (povestiri), lyric songs (cântece lirice), proverbs (proverbe), riddles (ghicitori), sayings (zicători), tales (poveşti), disenchantments (descântece), carols (colinde), rhythmic shouts (strigături), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Teleşeu (Orhei; R. Moldova), Donici/Bezin (Orhei; R. Moldova)
Raionul: Orhei
Descrierea conținutului: Short stories, lyric songs, proverbs, riddles, sayings, tales, disenchantments, carols, rhythmic shouts, nuptial orations. Gathered in Teleşeu, Donici/Bezin villages, Orhei district. Creations: Poveste: 1-2, 4,6, 8, 27,31, 34, 41,43-44, Snoavă: 3,30, Cântece: 5,8,12-15, 21-23, 25, 33, 38-40, Ghicitori: 7,10,16,26, 29, 37,46, Descântec: 9,11,19, 42,48, Colindă: 17, Proverbe:20, Strigături:24, 32, 47, Conocărie: 28, 36, Zicători: 35, 45.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1958 by Palii V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1958
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 134 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Frunză I., Begkişă A., Busuioc P., Gatan C., Nistor O., Găluşcă N.
Cercetători culegători: Palii V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL108
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL108_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 28-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul