Manuscrise | Folclor cules în orașul și raionul Reni de către Munteanu Grigore, 1959 (Folklore collected in the Reni city and district by Munteanu Grigore, 1959)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 112, Caiet 732
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор кулес ын орашул ши районул Рень де кэтре Мунтяну Григоре, 1959
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor cules în orașul și raionul Reni de către Munteanu Grigore, 1959 (Folklore collected in the Reni city and district by Munteanu Grigore, 1959)
Specii folclorice : customs (obiceiuri etnografice), proverbs (proverbe), lyric songs (cântece lirice), riddles (ghicitori), short stories (povestiri)
Localitatea: Teleşeu (Orhei; R. Moldova)
Raionul: Orhei
Descrierea conținutului: Customs, proverbs, lyric songs, riddles, short stories. Gathered in Teleşeu village, Orhei, Ungheni districts, Creations: Ritualuri: 1-2, 10, 12, Proverbe: 3-8, Cântece: 4-7, Ghicitori: 9, Povestire: 11
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1959 by Palii V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1959
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 11 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Lupul A., Pecernic M.
Cercetători culegători: Palii V
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL112
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL112_NBK006
Data de creare a copiilor principale: 29-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul