Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 115, Caiet 758
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Сувак Илие Иванович, сатул Погорна, районул Флорешть
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Suvac Ilie Ivanovich, satul Pogorna, raionul Florești (Suvac Ilie Ivanovich, Pogorna village, Floreşti district)
Specii folclorice : tales (poveşti)
Localitatea: Pohoarna (Şoldăneşti; R. Moldova)
Raionul: Florești
Descrierea conținutului: Tales. Gathered in Pohoarna village, Florești district. Creations: Poveste: 1
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1959 by Suvac I. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1959
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 11 files. Not typical format (16.5 cm x 19 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Semic A., Gheorghief F.
Cercetători culegători: Suvac I.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL115
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL115_NBK008
Data de creare a copiilor principale: 29-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul