Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 134, Caiet 863
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Eкспедиция фолклорикэ, анул 1960, районул Липкань
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediția folclorică, anul 1960, raionul Lipcani (Folkloric expedition, 1960, Lipcani district)
Specii folclorice : tales (poveşti), New Year wishes (urături şi hăituri), rhythmic shouts (strigături), lyric songs (cântece lirice)
Localitatea: Larga (Briceni; R. Moldova)
Raionul: Briceni
Descrierea conținutului: Tales, New Year wishes, rhythmic shouts, lyric songs. Gathered in Larga village, Briceni district. Creations: Cântec: 1-2, 7-9,11-12, Poveste: 3-6, Strigături: 10-11, Urătură:12-14
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1960 by V. Gaţac, N. Băieşu, G. Spătaru. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1960
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 26 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Edineţ district
Cercetători culegători: V. Gaţac, N. Băieşu, G. Spătaru
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL134
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL134_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 9-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul