Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 136, Caiet 870
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Eкспедиция фолклорикэ, анул 1960, сатул Чимишень, районул Булбоaкa
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediția folclorică, anul 1960, satul Cimișeni, raionul Bulboaca (Folkloric expedition, 1960, Cimișeni village, Bulboaca district)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), rhythmic shouts (strigături)
Localitatea: Ţânţăreni (Anenii Noi; R. Moldova), Puhoi (Ialoveni; R. Moldova), Ţipala (Ialoveni; R. Moldova), Todireşti (Anenii Noi; R. Moldova), Sângera (Chişinău; R. Moldova), Mereni (Anenii Noi; R. Moldova), Cimişeni (Criuleni; R. Moldova), Puhăceni (Criuleni; R. Moldova)
Raionul: Bulboaca
Descrierea conținutului: Lyric songs, rhythmic shouts. Gathered in Ţânţăreni, Puhoi, Ţâpala, Todireşti, Sângera, Mereni, Cimişeni, Puhăceni villages, Bulboaca district. Creations: Cântec: 1-6, 8-14, 16-44, Strigături: 7,15
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1960 by M. Savin, E. Lupaşco, A. Soltac. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1960
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 45 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Bulboaca district
Cercetători culegători: M. Savin, E. Lupaşco, A. Soltac
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL136
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL136_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 15-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul