Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 137, Caiet 874
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материалеле експедицией дин районул Единец
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materialele expediției din raionul Edineț (The materials of the expedition from Edinet district)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), rhythmic shouts (strigături), tales (poveşti)
Localitatea: Gordineşti (Edineţ; R. Moldova), Feteşti (Edineţ; R. Moldova), Lopatnic (Edineţ; R. Moldova), Burlăneşti (Edineţ; R. Moldova), Viişoara (Edineţ; R. Moldova), Bădragii Noi (Edineţ; R. Moldova), Bădragii Vechi (Edineţ; R. Moldova), Parcova (Edineţ; R. Moldova)
Raionul: Edineț
Descrierea conținutului: Lyric songs, rhythmic shouts, tales. Gathered in Hordineşti, Feteşti, Lopateni, Burlăneşti, Viişoara, Bădragii Noi, Bădragii Vechi, Parcova villages, Edineţ district. Creations: Cântec: 1-18, 20-55, Poveste: 56-77, Strigături: 19
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1961 by V. Gaţac, I. Meliniciuc, A. Hropotinschi, I. Iachimov. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1961
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 100 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Edineţ district
Cercetători culegători: V. Gaţac, I. Meliniciuc, A. Hropotinschi, I. Iachimov
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL137
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL137_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 15-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul