Manuscrise | Materialele expediției folclorice din august 1961, raionul Telenești, RSS Moldovenească (The materials of the folkloric expedition from August 1961, Telenești district, Moldovan Sovietic Socialist Republic)
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 139, Caiet 885
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Материалеле експедицией фолклориче дин аугуст 1961, районул Теленешть, РСС Молдовеняскэ
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Materialele expediției folclorice din august 1961, raionul Telenești, RSS Moldovenească (The materials of the folkloric expedition from August 1961, Telenești district, Moldovan Sovietic Socialist Republic)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), lyric memories (amintiri; memorii lirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), tales (poveşti)
Localitatea: Mândreşti (Teleneşti; R. Moldova), Negureni (Teleneşti; R. Moldova), Zgărdeşti (Teleneşti; R. Moldova), Hirişeni (Teleneşti; R. Moldova), Beşeni (Teleneşti; R. Moldova), Hirova (Călăraşi; R. Moldova), Ghiliceni (Teleneşti; R. Moldova), Cozeşti (Teleneşti; R. Moldova), Budăi (Teleneşti; R. Moldova)
Raionul: Teleneşti
Descrierea conținutului: Lyric songs, lyric memories, nuptial orations, tales. Gathered in Mândreşti, Negureni, Zgărdeşti, Ghirişeni, Beşeni, Hirova, Ghiliceni, Cozeşti, Budăi villages, Teleneşti district. Creations: Cântec: 1-9,11,13-18, 23-30, Amintiri: 10,12, Conocărie: 20, Poveste: 21-22
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1961 by G. Botezatu, I. Chiriac, A. Grumeza, C. Bugan. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1961
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 41 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Teleneşti district
Cercetători culegători: G. Botezatu, I. Chiriac, A. Grumeza, C. Bugan
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL139
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL139_NBK004
Data de creare a copiilor principale: 20-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul