Manuscrise | [Expediția folclorică (anul 1962, luna august), echipa: Mihalache V. G., Nicu G. N., Sandu I. I., raionul Fălești (Folkloric expedition of August 1962, collectors: Mihalache V. G., Nicu G. N., Sandu I. I., Fălești district)]
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 141, Caiet 891
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Eкспедиция фолклорикэ (анул 1962, луна аугуст), екипа дин Михалаке В. Г., Нику Г. Н., Санду И. И., районул Фэлешть ]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Expediția folclorică (anul 1962, luna august), echipa: Mihalache V. G., Nicu G. N., Sandu I. I., raionul Fălești (Folkloric expedition of August 1962, collectors: Mihalache V. G., Nicu G. N., Sandu I. I., Fălești district)]
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice)
Localitatea: Buciumeni (Ungheni; R. Moldova)
Raionul: Făleşti
Descrierea conținutului: Lyric songs. Gathered in Buciumeni village, Făleşti district. Creations: Cântec: 1-65
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1962 by V. Mihalache, G. Nicu, I. Sandu. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1962
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 70 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Făleşti district
Cercetători culegători: V. Mihalache, G. Nicu, I. Sandu;
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL141
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL141_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 29-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul