Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 142, Caiet 895
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [No title]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [No title]
Specii folclorice : short stories (povestiri), lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri), folk theatre (teatru popular), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), tales (poveşti), jokes (glume), riddles (ghicitori), ballads (balade)
Localitatea: Blândeşti (Ungheni; R. Moldova), Buşila (Ungheni; R. Moldova), Chirileni (Ungheni; R. Moldova)
Raionul: Fălești
Descrierea conținutului: Short stories, lyric songs, New Year wishes, folkloric dramaturgy, nuptial orations, tales, jokes, riddles, ballads. Gathered in Blândești, Bușila, Chirileni villages, Fălești district. Creation Povestire: 1, 12, Cântec: 2-4, 17-22, Urătură: 5,10,14,29,32,33-34, Dramă populară: 7, Conocărie: 8-9, 14, 26-28, 30-31, Poveste. 11,13, 15*16, 35, Glumă: 23, Ghicitori: 25, Baladă: 36,
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1962 by Nicu G., Sandu I., Mohalco V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1962
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 96 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Cojocaru A., Bărcă P., Vladei D.
Cercetători culegători: Nicu G., Sandu I., Mohalco V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL142
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL142_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 2-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul