Manuscrise | [Expediția folclorică (anul 1962, luna august), detașamentul din: Nică P. Ia., Șaitan G. V., Ciobanu I. D. (fostul raion Criuleni până în primăvara anului 1962) (Folkloric expedition of August 1962, collectors: Nică P. Ia., Șaitan G. V., Ciobanu I. D. (the former Criuleni district until the spring of 1962 year))]
Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 143, Caiet 899
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Eкспедиция фолклорикэ (анул 1962, луна аугуст), деташаментул дин: Никэ П. Я., Шайтан Г. В., Чобану И. Д. (фостул район Криулень пынэ ын примэвара анулуй 1962)]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Expediția folclorică (anul 1962, luna august), detașamentul din: Nică P. Ia., Șaitan G. V., Ciobanu I. D. (fostul raion Criuleni până în primăvara anului 1962) (Folkloric expedition of August 1962, collectors: Nică P. Ia., Șaitan G. V., Ciobanu I. D. (the former Criuleni district until the spring of 1962 year))]
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), riddles (ghicitori), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), tales (poveşti), photos (fotografii)
Localitatea: Cricova (Chişinău; R. Moldova), Slobozia-Duşca (Criuleni; R. Moldova)
Raionul: Criuleni
Descrierea conținutului: Lyric songs, riddles, nuptial orations, tales, photos. Gathered in Cricova, Slobozia-Dușca villages, Criuleni district. Creations: Cântec:1-30, 32-37, 39-51, 55,57-83, Ghicitori:31,38, Conocărie: 52, 54, Poveste: 56, 84-86, Foto (2)
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1962 by Ciobanu I., Nică P., Șaiton G. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1962
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 92 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Guler E., Sprâncean L., Baran M., Busuioc O.
Cercetători culegători: Ciobanu I., Nică P., Șaiton G.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL143
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL143_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 2-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul