Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 144, Caiet 902
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Eкспедиция фолклорикэ дин луна аугуст 1965
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediția folclorică din luna august 1963 (Folkloric expedition of August 1963)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), rhythmic shouts (strigături), sayings (zicători), New Year wishes (urături şi hăituri), riddles (ghicitori), ballads (balade), tales (poveşti), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), proverbs (proverbe), lyric memories (amintiri; memorii lirice)
Localitatea: Hănăşenii-Noi (Leova; R. Moldova), Tomai (Leova; R. Moldova), Covurlui (Leova; R. Moldova)
Raionul: Vulcănești
Descrierea conținutului: Lyric songs, rhythmic shouts, sayings, New Year wishes, riddles, ballads, tales, nuptial orations, proverbs, lyric memories. Gathered in Hăsnășenii-Noi, Tomai; Covurlui villages, Cotovsc, Leova, Vulcănești district. Creations: Cântec: 1--5,10-23,26, 28,31, 32, 36-46, 48-50, 54-55, 61-66, 68-69,81-82,110-111,117-120,1226-134, 136-137,139-140,142, 145,147-148,150-157,164, Strigături: 6-8,24-25,27,72-75,149, Zicători: 9, Urătură: 29-30, 47, 56, 144, 67, 138, Ghicitori: 33-34, 76-80, 83-102, 104-109,112-114, 116,121-124, Baladă: 35,70-71,103,125,35,141, Poveste: 51,57-60, Conocărie: 52,146, Iertăciune: 53, Proverbe: 119, Amintiri: 158-163
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1963 by Savina M., Ursu T., Bâtcă E. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1963
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 90 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Ceoaric F., Lisevic N., Vicol M., Buzdugan E., Timofti E., Profir Z., Damian E., Miron E., Oloinic A., Gonța E., Ciubaciuc E., Mocanu I., Marian E., Lungu A.
Cercetători culegători: Savina M., Ursu T., Bâtcă E.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL144
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL144_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 4-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul