Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 147, Caiet 909
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Фолклор кулес ын a. 1963 ын сателе райоанелор: Вулкэнешть, Леова, Котовский
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Folclor cules în anul 1963 în satele raionaler Vulcănești, Leova, Cotovschii (Folklore collected in 1963 in the villages of Vulcănești, Leova, Cotovschii districts)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri), rhythmic shouts (strigături), proverbs (proverbe), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), sayings (zicători), riddles (ghicitori)
Localitatea: Paicu (Cahul; R. Moldova), Chircani (Cahul; R. Moldova), Constantineşti (Cantemir; R. Moldova), Bădicul Moldovenesc (Cahul; R. Moldova), Hănăşeni (Cantemir; R. Moldova)
Raionul: Vulcăneşti, Leova, Cotovsc
Descrierea conținutului: Lyric songs, New Year wishes, rhythmic shouts, proverbs,wedding farewells sayings, riddles. Gathered in Paicu, Chircani, Constantinauca, Bădicul Moldovenesc, Hănășenii-de-Pădure villages, Vulcăneşti, Leova, Cotovsc districts. Creation 1-18, 20-23, 26,28-37, 39-45, 47-49, 53-55, 59-67, 70-73, 78-80. Cântec, 19, 27, 46. Ghicitori, 24, 56, 58, 70, 74. Urătură, 25, 50-52, 68-69, 75-76. Poveste, 38, 48, 57, 82. Strigături, 77. Conocărie, 81. Proverbe și zicători.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1963 by Băieșu N., Hropotinschii A, Pâslaru N. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1963
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 90 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Borotnicenco I., Goian E., Cibotaru A., Nour E., Burgu Gh., Bolocan M., Berilov N.
Cercetători culegători: Băieșu N., Hropotinschii A, Pâslaru N.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL147
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL147_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 3-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul