Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 149, Caiet 915
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Експедиция фолклорикэ дин луна аугуст анул 1964 ын райоанеле Фэлешть, Лазо, Резина]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Expediţia folclorică din luna august anul 1964 în raioanele Fâleşti, Lazo, Rezina] (Folkloric expedition of August 1964 in Făleşti, Lazo, Rezina districts)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri), rhythmic shouts (strigături), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), riddles (ghicitori), legends (legende), countings (numărători), disenchantments (descântece), short stories (povestiri), folk theatre (teatru popular), carols (colinde)
Localitatea: Dănuţeni (Ungheni; R. Moldova), Bursuceni (Sângerei; R. Moldova), Coşcodeni (Sângerei; R. Moldova), Drăgăneşti (Sângerei; R. Moldova), Ofatinţi (Râbniţa; R. Moldova), Echimăuţi (Rezina; R. Moldova)
Raionul: Fălești, Rezina
Descrierea conținutului: Lyric songs, New Year wishes, rhythmic shouts, wedding farewells, riddles, legends, counting for baby play, disenchantments, short stories, popular dramaturgies, carols. Gathered in Dănuțeni, Bursuceni, Coșcodeni, Drăgănești villages, Fălești district, Ofatinți, Echimăuți villages, Rezina district. Creation 1, 65, 74-75, 77, 82-84. Dramă populară, 2-14, 19-25, 37-44, 46-50, 93, 95, 97-99, 101-103, 114-120, 127. Cântec, 15-18, 36. Descântec, 45, 59, 65, 69, 73, 81, 85-88, 108. Urătură, 60-63, 86, 91, 107, 122. Conocărie, 64, 71, 89-90, 92, 104-105, 109-113, 121, 123. Povestire, 66, 76, 94, 106. Ghicitori, 67. Joc copilăresc, 68, 72. Colindă, 70, 78-80, 96, 100, 124-126. Strigături
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1964 by Spătaru Gh., Pojoga V., Cirimpei V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1964
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 192 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Gâscă Gh. Malcoci Gh., Tupilatu St, Movilă N., Melnic I., Vrabie Em.
Cercetători culegători: Spătaru Gh., Pojoga V., Cirimpei V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL149
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL149_NBK002
Data de creare a copiilor principale: 3-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul