Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 149, Caiet 916
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: [Експедиция фолклорикэ дин луна аугуст анул 1964 ын райоанеле Фэлешть, Лазо, Резина]
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : [Expediţia folclorică din luna august anul 1964 în raioanele Fâleşti, Lazo, Rezina] (Folkloric expedition of August 1964 in Făleşti, Lazo, Rezina districts)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), tales (poveşti), short stories (povestiri), photos (fotografii)
Localitatea: Ofatinţi (Râbniţa; R. Moldova), Echimăuţi (Rezina; R. Moldova)
Raionul: Rezina
Descrierea conținutului: Lyric songs, wedding farewells, tales, short stories, photos. Gathered in Ofatinţi, Echimăuți village, Rezina district. Creations: 1, 4-22, 27-31. Cântec, 2-3. Conocărie, 23. Poveste, 24-26. Snoavă, 32-41. Fotografii.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1964 by Spătaru Gh., Pojoga V., Cirimpei V. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1964
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 50 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Gumă I., Maxiam Z., Suholitschi E.
Cercetători culegători: Spătaru Gh., Pojoga V., Cirimpei V.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL149
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL149_NBK003
Data de creare a copiilor principale: 3-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul