Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 150, Caiet 917
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ а ИЛЛ ал АШ дин РСС Молдовеняскэ. Анул 1964
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică a ILL al AŞ din RSS Moldovenească. Anul 1964 (Folkloric expedition of the Institute of Language and Literature of A Sc of Moldovan SSR. Year 1964)
Specii folclorice : short stories (povestiri), lyric songs (cântece lirice)
Localitatea: Rădenii Vechi (Ungheni; R. Moldova), Călineşti (Făleşti; R. Moldova)
Raionul: Fălești
Descrierea conținutului: Short stories, lyric songs. Gathered in Rădenii Vechi, Călineşti villages, Făleşti district. Creations: Povestiri: 1-4, Cântec: 5-89.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1964 by A. Hâncu, V. Ţurcanu, I. Macari. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1964
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 195 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Bulibaş D., Ţâcu S.
Cercetători culegători: A. Hâncu, V. Ţurcanu, I. Macari
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL150
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL150_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 10-Jul-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul