Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 151, Caiet 920
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин луна аугуст 1964
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din luna august 1964 (Folkloric expedition of August 1964)
Specii folclorice : New Year wishes (urături şi hăituri), lyric songs (cântece lirice), short stories (povestiri), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Corneşti (Ungheni; R. Moldova), Bumbăta (Ungheni; R. Moldova), Teşcureni (Ungheni; R. Moldova), Cuhneşti (Glodeni; R. Moldova), Bisericani (Glodeni; R. Moldova)
Raionul: Fălești
Descrierea conținutului: New Year wishes, lyric songs, short stories, nuptial orations. Gathered in Corneşti, Bumbăta, Teşcureni, Cuhneşti, Bisericani villages, Făleşti district.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1964 by Savina M., Bâtcă E., Grubaia R. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1964
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 92 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Făleşti district.
Cercetători culegători: Savina M., Bâtcă E., Grubaia R.
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VO151
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL151_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 27-Mar-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul