Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 156, Caiet 939
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедиция фолклорикэ дин аугуст 1965
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică din august 1965 (Folkloric expedition of August 1965)
Specii folclorice : lyric songs (cântece lirice), New Year wishes (urături şi hăituri), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), tales (poveşti)
Localitatea: Petruşeni (Râşcani; R. Moldova), Dominteni (Drochia; R. Moldova), Popeştii Noi (Drochia; R. Moldova)
Raionul: Râşcani
Descrierea conținutului: Lyric songs, New Year wishes, nuptial orations, tales. Gathered in Petruşeni, Dominteni, Popeştii Noi villages, Râşcani district. Creations: Urătură: 1, Cântece: 3-7, 9-28,30-31, Conocărie: 2, 29,32, Poveste: 33
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1965 by A. Hropotinschi, N. Pâslaru. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1965
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 76 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Râşcani district
Cercetători culegători: A. Hropotinschi, N. Pâslaru
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL156
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL156_NBK004
Data de creare a copiilor principale: 21-Jun-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul