Descarcă caietul

Categorie: Manuscrise
Nivel: File
EAP Project number: EAP1045
Nr. inventar: Fond 19, Opis/Inventar 3, Volum 157, Caiet 940
Location of original material: Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu", Room 420
Titlul în scrierea originală: Експедия фолклорикэ, организатэ де секция де фолклор а Институтулй де Лимбэ ши Литературэ ал АШ а РССМ, ын луна аугуст 1965
Titlul transliterat în grafie latină şi tradus în engleză : Expediţia folclorică organizată de secţia de folclor a Institutului de Limbă şi Literatură al AŞ a RSSM în luna august 1985 (Folkloric expedition organised by the Folklore Division of the Institute of Language and Literature of AŞ of MSSR in August 1985)
Specii folclorice : disenchantments (descântece), tales (poveşti), lyric songs (cântece lirice), rhythmic shouts (strigături), New Year wishes (urături şi hăituri), sayings (zicători), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni), nuptial orations farewells (conocării iertăciuni)
Localitatea: Camenca (Camenca; R. Moldova), Şaptebani (Râşcani; R. Moldova), Chetrosu (Drochia; R. Moldova), Frasin (Donduşeni; R. Moldova), Codrenii Noi (Donduşeni; R. Moldova), Bădiceni (Soroca; R. Moldova)
Raionul: Râșcani, Dondușeni, Soroca
Descrierea conținutului: Disenchantments, tales, lyric songs, rhythmic shouts, New Year wishes, sayings, wedding farewells, nuptial orations.Gathered in Camenca, Șaptebani,Chetrosu villages,Râșcani district, Frasin,Codreni villages, Dondușeni district, Bădiceni village, Soroca district. Creations:1-4, 7, 12, 15, 16, 18-21, 23, 28,32-34, 36-37, 39-43 Descântec; 5, 27. Cântec; 6, 10, 17. Poveste, 8, 26. Doină, 9, 38. Strigături.11, 29. Hăitură, 22. Anecdotă, 25. Zicători, 30. Conocărie, 31. Iertăciune.
Istoricul custodiei: The archival material was gathered in 1965 by M. Savina, M. Zamșa, E. Țarălungă. It was taken into custody by the Institute of Language and Literature of the Moldovan Branch of the USSR Academy of Sciences / MSSR Academy of Sciences and had the same custodial history as the entire collection.
Ordinea: The creations were arranged in the order the investigator met the informants.
Datarea materialului: 1965
Marimea și formatul materialului: 1 notebook of 84 files. Not typical format (29.5 cm x 21 cm).
Limba: Romanian
Alfabetul: Cyrillic
Proprietarul materialului: Institute of Language and Literature, nowadays Institute of Romanian Philology "Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Informatori: Informants from Râşcani, Donduşeni, Soroca districts
Cercetători culegători: M. Savina, M. Zamșa, E. Țarălungă
Copyright - Licenţă Creative Commons: CC BY-SA 4.0
Drepturi: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Atribuire: Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"
Numele folderului pentru volum în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL157
Numele folderului pentru caiet în copiile originale: EAP1045_COL1M_VOL157_NBK001
Data de creare a copiilor principale: 28-Mar-2018
Locuri de păstrare a copiilor: Institute of Cultural Heritage; Institute of Romanian Philology „Bogdan Petriceicu Hasdeu"; Association Eurocentrica
Descarcă caietul